Poľnohospodárske družstvo 
Branisko v Širokom 
 

 
 
   
 Adresa:
 Poľnohospodárske družstvo
 Branisko v Širokom 
 Široké 495, 082 37 Široké 
 
 E-mail: 
 pdbranisko@pdbranisko.sk
   
     
     
 
Facebook Google Bookmarks Twitter

Více o počasí

Pocitadlo.sk

 

 

 

 

 

 

 

     

Geografia, geomorfológia a klíma regiónu

     Z geomorfologického hľadiska záujmové územie charakterizuje Šarišská vrchovina, ohraničená zo západu pohorím Branisko a z juhovýchodu Čiernou horou.

     Nadmorská výška poľnohospodárskej pôdy dosahuje 720 až 750 metrov. Územie je veľmi členité, kopcovité, vrchovinné až horské o rôznej expozícii so svahmi do 30 stupňov sklonu, značne ovplyvňované eróziou. Veľmi pestré geologické zloženie (vápence, dolomity, pieskovcové súvrstvie, kremence, svory, ortoruby, pararuby, zlepence, flyšové horniny a svahoviny) je podkladom pre vznik širokej škály pôd, najmä hnedých ilimerizovaných, hnedozemných a hnedozemných ilimerizovaných oglejených.

žatva_3

     Chotár sa začleňuje do oblasti slabomierne teplej, prevažne vlhkej, vrchovinnej. Priemerná ročná teplota je 6-7 stupňov Celzia, ročné zrážky dosahujú v priemere 700 mm. Charakteristickou črtou záujmového územia je v katastri obce Hrabkov prírodný útvar zvaný "Hrabkovské zlepence". Medzi jednotlivými obcami boli v minulosti vybudované komunikačné prepojenia, a to zriešením trasy Chminianska Nová Ves - Široké a následne zokruhované do trasy Široké - Víťaz - Ovčie - Hrabkov - Križovany - Chmiňany s napojením do Chminianskej Novej Vsi.

žatva_1

     Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom je zo stránky poľnohospodársko-výrobnej zatriedené do výrobného typu zemiakového, so subtypom ovseným. Okrajové oblasti územia sú zaraďované do výrobného typu horského, so subtypom na plytkých pôdach.